Çocuk Check Up Programı çocuğunuzun risk faktörleri dikkate alınarak hekim tarafından planlanır.

Çocuk Check Up Programı ayrıca çocuğunuzun cinsiyeti ve yaşına göre farklılık göstermektedir. Çocuklarda yaş aralıklarına göre yapılması gereken taramalar önem taşır. Özellikle spor yapan çocuklarda kardiyak taramalar, belirli yaşlarda ortodontik diş değerlendirmeleri gibi özel taramalar Çocuk Check Up programına eklenmelidir.

Çocuk Check Up Paketi Neleri İçerir?

Laboratuvar Tetkikleri

Şeker hastalığının tanı ve takibi için uygulanacak olan testtir.
Genel sağlık durumunu belirlemek, anemi (kansızlık) gibi değişik hastalıkların olup olmadığını taramak ve izlemek için yapılan testlerdir.
Böbrekler ve idrar yollarının kontrolü için yapılacak olan testtir.
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet veya tedavinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla yapılacaktır.
Kanda Hepatit B ve C Antikoru saptamaya yönelik testlerdir.
Gaita’da Parazit taraması yapılmaktadır.

Muayeneler

Çocukluk çağı kalp hastalıklarının kontrolü için Pediatrik Kardiyoloji hekiminin muayenesidir.
Göz Doktoru oluşabilecek göz hastalıklarına karşı muayenesini yapacaktır.
Kulak Burun Boğaz hekiminin olası sağlık risklerine karşı muayenesini yapacaktır.
Diş Hekimi, diş ve ağız sağlığı için gerekli muayeneleri yapacaktır.

Radyolojik Tetkikler

Diş sağlığında detaylı bilgilendirme için çekilen diş röntgenidir.

*Panoramik diş röntgen, diş hekimi önerisi ile çekilecektir.

“Çocuklara özel olarak ve uygun yaş aralıklarına göre hazırlanan Çocuk Check Up programlarımızdan yararlanarak; gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı önlem alın, erken tanı ve tedavi olanağından yararlananın.